Kontingent

Hvad koster det at gå til Bowling?

  Indmeldelsesgebyr  50 kr.
  Kontingent pr. halvår under 18 år  400 kr.
   Kontingent pr. måned 18-24 år 130 kr.
   Kontingent pr. måned over 24 år  170 kr.
   Passiv medlem pr. måned 25 kr.

Kontingent:
Kontingentet betales kvartalsvis forud.

Ungdom og passive betaler halvårligt forud.

Kontingent betales via netbank på Reg. nr. 9376  kontonr. 3075622448

Udmeldelse af klubben kan ske skriftligt med 2 måneders varsel.

Betaling for ekstra timer:

Der har været noget forvirring om regler for betaling for ekstra spille timer, så hermed prøver vi lige at opstille regler så de er til at forstå. J

  1. Ekstra timer for AKTIVE medlemmer, hvor der ER plads på forhåndsbookede baner.

Hvis et medlem ønsker at spille, på andet tidspunkt end den tid man er forhåndsbooket til, betales et beløb på 30,- pr. time.

Dette kræver at der er ledig plads på forhåndsbookede baner.

Ekstra spille timer registreres på scoreseddel, betaling opkræves sammen med kontingent. 

  1. Ekstra timer for AKTIVE medlemmer, hvor der IKKE er plads på forhåndsbookede baner:

Hvis et medlem ønsker at spille, på andet tidspunkt end den tid man er forhåndsbooket til, og der ikke er ledig plads på forhåndsbookede baner, skal medlemmet selv betale ekstra bane direkte til centeret.

Det skal noteres på scoreseddel at bane er betalt.  

  1. Spille timer for PASSIVE medlemmer, hvor der ER plads på forhåndsbookede baner:

Hvis et passivt medlem ønsker at spille, betales 40,- pr time.

Dette kræver at der er plads på forhåndsbookede baner.

Spille timer registreres på scoreseddel, betaling opkræves sammen med kontingent.  

  1. Spille timer for PASSIVE medlemmer, hvor der IKKE er plads på forhåndsbookede baner:

Hvis et passivt medlem ønsker at spille og der ikke er ledig plads på forhåndsbookede baner, skal medlemmet selv betale ekstra bane direkte til centeret.

Det skal noteres på scoreseddel at bane er betalt.

 
Ovenstående regler gælder for tiderne tirsdag fra 20.00-21.00 og torsdag fra 17.00-18.00.

Alle bookninger af baner uden for dette tidspunkt, bookes og betales direkte til centeret.